Dotacje Unijne - Excellence SA
Dotacje Unijne

Lata naszego doświadczenia i stałego rozwoju, pozwoliły nam zbudować innowacyjną firmę i zdobyć pozycję lidera na rynku polskim i zagranicznym. Poznaj naszą historię i odkryj nasz sposób na doskonałość!

BIO
Certyfikat BIO

Dotacje Unijne

Dotacja

Excellence S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Dofinansowanie kapitału obrotowego dla EXCELLENCE Spółka Akcyjna”

Celem projektu jest:

  • Dofinansowanie kapitału obrotowego dla EXCELLENCE Spółka Akcyjna
  • Dofinansowanie projektu z UE: 280 000,00 PLN

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu rozwoju działalności eksportowej”

Projekt Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

 

Cel projektu:

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego spółki Excellence należącej do sektora MŚP. Bezpośrednim wynikiem realizowanego przedsięwzięcia będzie podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych oraz wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży firmy.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 5 szt.
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.
Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1 szt.

Wartość projektu 657 050,00

Dofinansowanie 481 780,00

DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i reazlizacji dostaw. 

 

Nazwa beneficjenta:

Centrum Dystrybucji Excellence SA

 

Wartość projektu: 258 000,00

Udział Uni Europejskiej: 186 600,00

Okres realizacji: 2013-2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO