ZREALIZOWANE DOTACJE UNIJNE

Excellence S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Doradztwo Jednostki Otoczenia Biznesu możliwością dalszego rozwoju.


 • Cele projektu:
  • zakup innowacyjnej usługi doradczej świadczonej przez JOB w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie wraz ze wskazaniem odpowiednich rekomendacji.
  • dofinansowanie z projektu UE: 119 697,48 PLN

Excellence S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dofinansowanie kapitału obrotowego dla EXCELLENCE Spółka Akcyjna”.


Cel projektu:

 • dofinansowanie kapitału obrotowego dla EXCELLENCE Spółka Akcyjna
 • dofinansowanie projektu z UE: 280 000,00 PLN

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu rozwoju działalności eksportowej”
Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020..


Cel projektu:

 • Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego spółki Excellence należącej do sektora MŚP. Bezpośrednim wynikiem zrealizowanego przedsięwzięcia było podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych oraz wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży firmy.

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 5 szt.
  Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.
  Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1 szt.

Wartość projektu: 657 050,00 PLN

Wartość dofinansowania: 481 780,00 PLN

Excellence S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna”.


 • Wartość projektu: 830 000 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 406 700 pln

DOTACJE NA INNOWACJE
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw.


Nazwa beneficjenta:

 • Centrum Dystrybucji Excellence SA
 • Wartość projektu: 258 000,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 186 600,00 PLN
 • Okres realizacji: 2013-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Nazwa Inwestycji:

 • Opracowanie i wprowadzenie do firmy Centrum Dystrybucji Excellence S.A. innowacyjnego produktu opartego na bazie naturalnych składników z kwiatów sosny.
 • WND-RPLD.03.03.00-00-076/12

Nazwa beneficjenta:

 • Excellence Spółka Akcyjna

Fundusz Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

o

EXCELLENCE S.A.

Lipa 20A, 95-010 Stryków
NIP: 733-13-12-783 REGON: 100159950 TEL: +48 42 719 81 12, FAX: +48 42 719 81 11 E-MAIL:biuro@syropy.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Excellence S.A.