POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Obowiązuje od 26.09.2018 r.

Zaktualizowany w dniu 08.02.2023

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Klientów w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności i Cookies.

Możemy także wprowadzać zmiany w niniejszej polityce. W takim przypadku poinformujemy o tym Państwa poprzez zmianę daty u góry niniejszego dokumentu. Zostaną Państwo powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na Stronie, lub w inny, właściwy sposób, i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przygotowanej Polityki.

1. POJĘCIA UŻYWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Excellence – Excellence Spółka Akcyjna, KRS 0000427300, NIP 7331312783, zwana dalej również: „Administratorem”.

 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. Plik cookie – Niewielki plik zapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną dla dostosowania treści do preferencji użytkownika.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Serwisy – serwisy internetowe należące do Excellence, w ramach których Administrator świadczy usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: https://excellence-sa.com/.

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwisy należące do Excellence.

 7. Klient – użytkownik niezarejestrowany.

2.ADMINISTRATOR

Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu RODO jest Excellence Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lipa 20a, 95-010 Stryków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000427300.

E-mail: biuro@syropy.eu

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Excellence przetwarza dane osobowe podane przez Klienta na stronie internetowej excellence-sa.com takie jak:

 1. Imię

 2. Nazwisko

 3. Firma (tylko w Formularzu kontaktowym)

 4. Kraj (tylko w Formularzu kontaktowym)

 5. Adres e-mail

Excellence przetwarza także dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zapisywania się na newsletter takie jak: adres e-mail

Ponadto, Excellence przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego takie jak: imię, nazwisko, e-mail, kraj, firma.

4. CELE PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

Excellence może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu: kontaktu – nawiązania współpracy (Formularz kontaktowy).

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Przekazujemy dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, e-mail, kraj, firma)  firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne.

6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe Administrator przechowuje przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 4.

Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych są przechowywane w w celu odpowiedzi na zapytania lub aby skontaktować się i odpowiedzieć na pytania i/lub prośby. Dane osobowe są przechowywane przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji rachunkowej.

7.PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia realizację uprawnień wskazanych poniżej. Klient może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania drogą mailową na adres biuro@syropy.eu lub przez formularz kontaktowy na stronie www.excellence-sa.com, które to żądanie będzie rozpoznane niezwłocznie, w godzinach urzędowania Excellence.

 1. Klient ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe

 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.

 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych i  jego realizacji nie będziemy mogli świadczyć usług z udziałem danych osobowych. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 5. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli klient zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie będziemy wykorzystywać jego danych.

 6. Prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji.

 7. Prawo przekazania danych osobowym przez Excellence innemu administratorowi na życzenie Klienta.

 8. Klient może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 1. Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Klienta. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas pracy naszych konsultantów, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych osobowych Klientów i  Użytkowników przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9.  PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do  czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Żaden z plików cookie używanych przez Serwis, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Sekcja „pomoc” w przeglądarce najlepiej opisze jak wyłączyć i skasować pliki cookie. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 1. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analyticshttps://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ

 1. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 2. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES

Administrator zastrzega sobie zmiany w Polityce Prywatności i Cookies stosownie do zmian prawnych RODO oraz informatycznych. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej excellence-sa.com.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.