Specjalista ds. zakupów strategicznych - Excellence SA
Dążymy do doskonałości!

Lata naszego doświadczenia i stałego rozwoju, pozwoliły nam zbudować innowacyjną firmę i zdobyć pozycję lidera na rynku polskim i zagranicznym. Poznaj naszą historię i odkryj nasz sposób na doskonałość!

BIO
Certyfikat BIO

Oferty pracy

Specjalista ds. zakupów strategicznych

Poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. zakupów strategicznych


Firma zajmuje się produkcją syropów, napojów, wód funkcyjnych oraz suplementów diety.

Obowiązki

 • Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego Spółki poprzez koordynację i realizację procesu zakupowego materiałów zgodnie z procedurami i wytycznymi Spółki
 • Kontakt z dostawcami w kraju i za granicą
 • Wyszukiwanie nowych materiałów i proponowanie rozwiązań
 • Odpowiedzialność za wyszukiwanie, negocjacje oraz zatwierdzenie nowych dostawców zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce
 • Budowa optymalizacji procesu zakupowego oraz poszukiwanie oszczędności w zgodzie z Systemem Zapewnienia Jakości w Spółce
 • Współpraca z innymi działami w Spółce
 • Wyjazdy i spotkania z dostawcami w kraju i za granicą
 • Uczestnictwo w targach opakowaniowych w kraju i za granicą

Oczekiwania

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Doświadczenie w pracy na tym lub podobnym stanowisku – mile widziana znajomość materiałów używanych w produkcji branży napojowej oraz znajomość rynku w/w materiałów
 • Otwartość w budowaniu długofalowych relacji z obecnymi i potencjalnymi dostawcami
 • Wysoki poziom komunikatywności oraz zdolności interpersonalne
 • Bardzo dobra obsługa komputera w tym arkuszy Excel
 • Znajomość obsługi programów ERP firmy COMARCH (np. Optima, XL) do obsługi stanów magazynowych i tworzenia dokumentów
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w zakupach
 • Operatywność, dążenie do optymalizacji swojej pracy oraz zwiększania efektywności działań
miejsce pracy: Stryków
region: łódzkie

Pracodawca oferuje

Stabilne warunki zatrudnienia

Praca w miłej i przyjaznej atmosferze

Możliwość rozwoju i awansu

Ubezpieczenie grupowe

Możliwość doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia

Aplikacja

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Excellence Spółka Akcyjna z siedzibą miejscowości Lipa 20A, 95-010 Stryków, KRS: 0000427300; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS; NIP: 7331312783, wysokość kapitału zakładowego: 15.773.000 zł, opłacony w całości.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez 60 dni od daty otrzymania Pani/Pana oferty pracy. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:prawo dostępu do własnych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu jednak wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 id="903" title="Formularz CV"]